Gebruikersovereenkomst

Algemene leveringsvoorwaarden van Virtual Printer B.V. 

Onze prijzen 
Alle prijzen zijn excl. 19% Nederlandse BTW en zijn geldig vanaf 01-01-2006 en kunnen zonder bericht vooraf veranderd worden. U hoeft geen BTW te betalen als u een geldig Belgisch of Duits BTW nummer vermeldt op uw bestelformulier. Blijkt bij controle van de Nederlandse fiscus dat het door u opgegeven BTW nummer niet klopt houden wij het recht u als nog te belasten voor 19% BTW. De prijzen op de site zijn de prijzen die worden doorberekend bij een bestelling. Prijzen die eerder op deze site hebben gestaan of in promotiedrukwerk of in ander publicaties zijn vermeld komen te vervallen indien de prijs op onze site anders is. 

Betalings voorwaarden
Drukwerk moet altijd contant worden afgerekend, bij ophalen of bezorgen door de koerier. Het op factuur bestellen van drukwerk kan alleen na goedkeuring door een van de medewerkers van Virtual Printer B.V. en onder de volgende voorwaarden: bestellen van nieuw drukwerk alleen na betaling van de vorige order of betaling uiterlijk binnen 14 dagen na levering van het drukwerk.
Mocht u zich niet aan deze voorwaarden houden dan moet er in vervolg weer contant worden afgerekend.

Accepteren van opdrachten
Virtual Printer B.V. Rotterdam behoudt het recht om opdrachten te weigeren.

Overdrukgarantie
Indien een opdracht door welke reden dan ook niet de kwaliteit heeft die u had verwacht en de door u aangeleverde documenten hebben voor 100% aan onze aanleverspecificaties voldaan zal er altijd overgedrukt worden. Er zal nooit zal een korting in geld plaatsvinden. 

Opdrachten zullen alleen worden overgedrukt als de door u aangeleverde documenten voor 100% aan onze aanleverspecificaties hebben voldaan. Voor het overdrukken hebben we uiterlijk 7 dagen nodig m.u.v. stickers. Het checken van het document zal in eerste instantie altijd gebeuren m.b.v. Flightcheck van Markzware of Enfocus Pitstop. Wij raden u dan ook sterk aan eerst uw document met Flightcheck of Pitstop te checken en dan pas naar ons te sturen. 


Inkjetprint als voorbeelden
Als u een printje meestuurt van een inkjetprinter wordt deze alleen gebruikt door ons om te controleren of tekst of plaatjes in het uiteindelijke drukwerk goed zijn geplaatst. Meegestuurde printjes van uw ontwerp worden niet gebruikt of geaccepteerd door ons als kleurproef en aan meegestuurde printjes kan dus ook niet worden gerefereerd bij kleur- of ander afwijkingen t.o.v. het uiteindelijke drukwerk.

Dat wij inkjetprintjes niet accepteren als kleurproef is omdat wij niet kunnen controleren of uw printer juist is ingesteld en omdat inkjetprinters zonder raster werken en veel heldere kleuren kunnen krijgen door het gebruik van waterverf achtige kleuren i.p.v. de inkten die wij bij het drukken gebruiken 

 
Bestellen via bestelformulier
Het bestellen van drukwerk bij Virtual Printer B.V. kan alleen met een online ingevuld bestelformulier. Zonder bestelformulier worden bestellingen niet in behandeling genomen.

Het online bestelformulier moet voor dinsdag of donderdag 24:00 uur bij ons binnen zijn. Stuurt u uw bestelformulier later, dan kunnen we levering van uw drukwerk binnen 5 werkdagen niet garanderen.

Aanleveren bestanden
Het aanleveren van het digitale ontwerp moet geschieden voor:
Posters en Flyers dinsdag of donderdag voor 10:00 uur 's morgens
Postcards Fc/1 en Fc/Fc met UVlak voor woensdag of vrijdag voor 10:00 uur 's morgens
Postcards Fc/Fc zonder UVlak voor woensdag 10:00 uur 's morgens

Indien het digitale ontwerp later wordt aangeleverd dan kunnen we levering van uw drukwerk op de afgesproken tijd niet garanderen.

Achteraf aanpassen factuur
Het eventueel aanpassen van het factuuradres op een door ons aan u als klant verstuurde factuur d.m.v. van een credit factuur en een nieuwe factuur kan uiterlijk tot 10 dagen na de datum op de factuur. Wij rekenen daar 5,- euro excl BTW administratiekosten voor. Het is dan ook zeer belangrijk dat u bij het invullen van het bestelformulier meteen het juiste factuur- en afleveradres invult.

Gratis afleveren van drukwerk door UPS of DHL
Wij verzorgen graag voor u het vervoer van uw drukwerk met UPS of DHL. Bovendien nemen wij als wij het vervoer voor u mogen verzorgen de verzendkosten voor onze rekening. U bent niet verplicht om uw drukwerk via ons door UPS of DHL te laten bezorgen. U bent vrij om uw drukwerk zelf of door een door u geregelde koerier bij ons op te halen.
Het verzorgen door ons van de verzending van uw drukwerk is een extra gratis service maar valt buiten onze verantwoordelijkheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid door vertraging, beschadiging of vermissing van uw drukwerk door handelen van DHL of UPS.


Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens bovenstaande voorwaarden en de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam Nederland

U kunt de leveringsvoorwaarden in het Nederlands (LV Ned.pdf) en Engels (LV Eng.pdf) downloaden.